Afskaffelse af tilbudsaviser kræver nye standarder for fairness og transparens på detail-området

Dansk Industri, Coop, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening og en række miljøorganisationer vil have lavet den eksisterende ordning hvor man kan fravælge reklamer, lavet om til en tilvalgsordning.

COOP har tidligere opfordret til et fuldstændigt forbud mod trykte tilbudsaviser. Klimaregnestykket er tydeligt: ”Hvert år bliver der trykt 84.000 tons tilbudsaviser i Danmark. For at gøre det, fælder vi flere end 300.000 træer årligt – det svarer til 336.000 tons C02.”

Dengang skrev COOP at de selv havde reduceret deres tilbudsaviser så meget de kunne uden at sende kunderne over til konkurrenterne. Derfor ville de have et generelt forbud. Det er der god fornuft i. Og man kunne godt spørge om tilbudsaviserne overhovedet er en fordel for detailhandelen generelt. Jeg ved ikke om der er lavet analyser af det, men for et par år siden kom det frem at det for detailhandelen i USA havde vist sig at være en kæmpe ulempe at holde Black Friday. Men butikkerne bliver ved med det fordi de ikke tør lade være. 

I 2012 sagde Heine Jørgensen fra mediefirmaet MEC i Berlingske at tilbudsavisen stadig var et godt og effektivt middel til at sælge mere[1]. Det er nok et forståeligt synspunkt fra en virksomhed der arbejder med den form for markedsføring, men spørgsmålet er om det stadig er en rigtig betragtning. Udviklingen går afsindigt stærkt og ifølge en artikel i Samvirke, 27. December 2018, er den trykte tilbudsavis også på vej ud[2].

En undersøgelse fra konkurrencestyrelsen[3] viste i 2011 at tilbudsaviserne gør varerne dyrere for forbrugerne fordi udgifterne til trykning kun kan ende et sted, nemlig på priserne. Uden tilbudsaviserne kunne vi altså have dagligvarer der var lidt billigere. 

Der er altså meget der taler for mindst en tilvalgsordning og helst et fuldstændigt forbud mod papirreklamer.

MEN! Jeg kan se to grupper som ikke vil have fordel af, at de trykte tilbudsaviser afskaffes. Det er de folk der ikke har internet og som samtidigt går meget systematisk efter at tage rundt i byen og købe netop de ting der er på tilbud. Det er nok især folkepensionister, men også gruppen af socialt udsatte med den allermest pressede økonomi[4]. Man kunne forestille sig at det ville være en fordel for hele gruppen af folkepensionister at priserne bare blev lavere og mere konsistente. Især når folk bliver så affældige at de ikke længere kan gennemskue tilbuddene og i øvrigt heller ikke har reel mulighed for at tage rundt efter dem. I forhold til de mest socialt udsatte, er det i sig selv tragisk at tilbudsaviserne skal være et middel til overlevelse.  

Jeg har ikke lavet en egentlig litteratursøgning på tilbudsavisernes betydning for disse to grupper. 

For mig at se er der en række vigtige hensyn at tage i forhold til en strammet lovgivning på markedsføringsområdet. Det handler ikke bare om at komme af med klimabelastningen fra de trykte tilbudsaviser, men også om at sikre et transparent marked. Og det handler om at fremme forbrugermønstre med mindst mulig klimabelastning. Der er også et relevant hensyn at tage til at der fortsat er detailhandel i lokalområder, og lokal adgang til billige indkøb ikke bare for pensionister og socialt udsatte men for alle. 

Jeg læser aldrig tilbudsaviser men jeg køber en meget stor del af mine dagligvarer på tilbud. Jeg tager en runde i supermarkedet og ser hvad der er på tilbud i de kategorier jeg skal købe, og så vælger jeg ud fra det der er på tilbud og det der ser godt ud. Ofte har mit lokale supermarked meget lave priser på varer der er lige ved at være for gamle. Disse tilbud sikrer at varerne faktisk bliver spist, og de giver folk med få penge mulighed for at købe billigere. 

Men hvad kommer der så til at ske når de trykte tilbudsaviser forsvinder?

Vi kan allerede se tendenserne i internethandelen. Målrettede tilbud og målrettede priser der ikke nødvendigvis er gennemskuelige. En af de nye tendenser er fx forbrugerklubber der så får målrettede tilbud. Det medvirker ikke til et mere gennemskueligt marked eller lavere priser i almindelighed. Generelt kan man sige at tilbuddene bliver endnu mere uigennemskuelig når de bliver digitale[5].

Jeg gætter på at det ikke er pensionister på målrettet tilbudsjagt man laver personificerede digitale tilbud til.

Det er rigtigt fint med de aktuelle tiltag for at reducere de trykte tilbudsaviser. Det der er brug for er imidlertid nogen langt mere gennemgribende initiativer i retning af gennemskuelige detailpriser, og en sikring af lokal detailhandel når den personificerede markedsføring på nettet sætter ind. 

Skån miljøet men lad ikke de mest udsatte betale prisen.


[1] https://www.berlingske.dk/virksomheder/tilbudsavisen-skaber-salg

[2] https://samvirke.dk/artikler/danskerne-elsker-tilbudsaviser

[3] https://www.berlingske.dk/virksomheder/tilbudsaviser-goer-dine-dagligvarer-dyrere

[4] uden for nummer, 9:17 Dansk Socialrådgiverforening, 2008

[5] https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/farvel-og-tak-til-papir-tilbudsavisen-bliver-snart-din-digitale-butler/7298340