om Olav

Olav W. Bertelsen er cand. scient. i Datalogi, og ph.d. i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Lektor i datalogi og fællestillidsmand ved Aarhus Universitet.